Geaccrediteerde nascholing
Menu

Algemene voorwaarden MOCuitgevers

Hoe gaat MOCuitgevers om met de algemene voorwaarden?

Alles vastleggen is o.i. niet mogelijk. Onze voorwaarden zijn daarom simpel, eenvoudig en goed leesbaar. Wij handelen niet naar de letter maar naar de geest van onze voorwaarden.

Wij omschrijven onze diensten en producten zo zorgvuldig mogelijk zodat u precies weet wat u van ons kunt verwachten. Mocht u toch ontevreden zijn of andere verwachtingen hebben gehad laat het ons weten en wij zoeken samen met u naar een goede en gepaste oplossing. Wij gaan graag in gesprek met u.

MOCuitgevers is verantwoordelijk voor de informatie op al haar verschillende sites.
Mocht er iets niet duidelijk zijn, niet kloppen of niet werken laat het ons alstublieft zo snel mogelijk weten. Wij zullen er alles aan doen om dit zo snel mogelijk te corrigeren of op te lossen.

Algemeen

MOCuitgevers B.V. is gevestigd in Gorssel op de Parallelweg 25, 7213 VT. MOCuitgevers staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64691829
met BTWnummer: NL 855782912B01

Wij geven de volgende productvormen uit:

  • Tijdschriften (digitaal en print)
  • Nieuwsbrieven
  • Websites
  • Opleidingen
  • Events

Op al onze producten en/of diensten, overeenkomsten en offertes zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Prijzen en betalingsvoorwaarden

Alle prijzen van MOCuitgevers zijn exclusief omzetbelasting, inclusief administratie- en verzendkosten tenzij anders vermeld. Facturen worden in principe per mail verstuurd en hebben een betalingstermijn van 14 dagen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van de betalingstermijn kunnen eventueel incassokosten in rekening gebracht worden. Facturen worden vanuit Exact Online gefactureerd. Bij sommige organisaties komen de facturen van Exact Online in de SPAM terecht. Vraag uw ICT-afdeling om Exact Online toe te voegen als vertrouwde partij zodat deze factuur niet meer in de SPAM terecht komt. Bij problemen horen wij het graag.

Kortingen

Mocht u gebruik willen maken van de kortingsacties die lopen weet dan wel dat het niet mogelijk is kortingen te stapelen. Mocht u in het bezit zijn van een cadeaubon dan zien wij dat ook als een kortingsactie.

Ontevreden of een klacht?

Mocht u om wat voor reden dan ook ontevreden zijn over onze organisatie, producten of diensten laat het ons dan binnen twee weken weten na het ontstaan van de klacht. U kunt dit schriftelijk doen via een brief of mail. Neem contact op met de uitgever Igno Ketelaars igno@accountancyvanmorgen.nl. Hij kijkt graag samen met u naar een gepaste oplossing.

Persoonsgegevens

MOCuitgevers gaat uiterst zorgvuldig om met uw gegevens. Wij houden ons aan de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en uw gegevens worden verwerkt volgens het Privacy Statement.

Wij gebruiken uw gegevens voor het verzenden van onze producten, bevestigingen, nieuwsbrieven (inclusief maximaal 12 partnermailings per jaar per nieuwsbrief) en onze eigen actiemailings om u te informeren over onze producten en diensten. Uw gegevens worden niet doorverkocht of doorgegeven.

Intellectuele Eigendomsrechten (IE-rechten)

Alle IE-rechten op content berusten uitsluitend bij MOCuitgevers tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Aansprakelijkheid

MOCuitgevers doet haar uiterste best volledig en juiste informatie op haar sites te plaatsen en in haar tijdschriften en nieuwsbrieven. Ook de opleidingen worden met de grootste zorg gegeven in samenspraak met de docenten. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor foutieve vermeldingen in haar producten of diensten.

Bij eventuele foutieve/niet-plaatsingen van commerciële uitingen zal uitsluitend gecompenseerd worden in het aanbieden van alternatieve plaatsingen ter waarde van minimaal de foutieve/niet-geplaatste uiting of zal de factuur gecrediteerd worden. Andere schade dan directe schade is uitgesloten.

Voorwaarden voor in aanmerking komen van een compensatie of creditnota is dat de relatie binnen twee weken dit schriftelijk of telefonisch meldt aan MOCuitgevers.