Geaccrediteerde nascholing
Menu

Afstammingsrecht

personen- en familierecht basis

NB. Deze cursus verschijnt medio 2019

Als er één onderdeel van het familierecht het wezen van een mens raakt, is het wel het afstammingsrecht. Kinderen worden geboren in allerlei omstandigheden. Zo kan een kind geboren worden binnen een huwelijk, binnen een niet-huwelijkse samenleving, uit een eenmalig seksueel contact of uit een draagmoeder. Binnen dit speelveld van emoties is het recht nodig om orde te scheppen. Aan de familierechtadvocaat de taak om (wens)ouders te begeleiden in hun zoektocht naar mogelijkheden en onmogelijkheden. Het afstammingsrecht volgt daarbij de maatschappelijke ontwikkelingen op de voet en is dus debet aan frequente wetswijzigingen. Zo kan een vrouw tegenwoordig ook het kind van haar vrouwelijke partner erkennen. Als familierechtadvocaat is een gedegen kennis van het afstammingsrecht belangrijk in de advisering omdat veel staat of valt met juridisch ouderschap, ook voor wat betreft onderwerpen buiten het afstammingsrecht, zoals gezag en erfrechtelijke kwesties. De wetgever heeft binnen het afstammingsrecht extra aandacht gegeven aan de positie van het kind door een bijzondere curator te introduceren, die in afstammingsrechtelijke procedure door een rechter ambtshalve wordt benoemd en bekijkt of het verzoek van één van de ouders ook in het belang van het kind is. Verder kan een bijzondere curator zelfstandig procederen namens minderjarige kinderen. Bijzondere curatoren die op grond van artikel 1:212 BW worden benoemd zijn bijna altijd advocaten in tegenstelling tot bijzondere curatoren die op grond van artikel 1:250 BW worden benoemd. Kortom, met kennis van het afstammingsrecht begint de kennis van de opbouw van het juridisch leven van een ieder en met deze kennis begint ook de opbouw van een familierechtelijke praktijk. Deze cursus biedt een algemene introductie in het afstammingsrecht, de rol van de advocaat en de rol van de bijzondere curator.

Deze juridische nascholing bestaat uit drie blokken:

  • Blok A Regels juridisch ouderschap
  • Blok B Te niet doen gaan juridisch ouderschap
  • Blok C De positie van de advocaat (al dan niet in de rol van bijzondere curator)

Leerdoelen

Na afloop van deze juridische nascholing:

  • kunt u beargumenteerd uitleggen hoe juridisch ouderschap tot stand komt en weer teniet kan gaan;
  • kunt u cliënten adviseren over de wijze waarop zij hun gezin juridisch vorm kunnen geven;
  • bent u bekend met de criteria aan de hand waarvan de rechter oordeelt over ontstaan of teniet gaan van een afstammingsrelatie tussen ouder en kind;
  • bent u bekend met de rol die van u als advocaat of bijzondere curator wordt verwacht in procedures betreffende de afstamming van een kind.

 

Log nu in om de volledige cursus te bekijken of om te reageren.

Terug naar home
0