Geaccrediteerde nascholing
Menu

Algemene voorwaarden 3 punten

ondernemingsrecht verdieping

Het is niet moeilijk om in het dagelijks leven algemene voorwaarden tegen te komen. Het boek dat u bestelt, het mobiele telefoonabonnement voor uw bedrijf, het kantoorpand dat uw cliënt huurt, de aannemer die hij inhuurt, de cursus die u volgt via JurisDidact – algemene voorwaarden vormen vaak een belangrijke component van de afspraken tussen u(w cliënt), al dan niet als gebruiker van de algemene voorwaarden, en uw (diens) wederpartij. De algemene voorwaarden van sportscholen, die voor sporters regelmatig tot langlopende contracten leidden met vaak vervelende geschilbeslechting, brachten het in 2016 zelfs tot Kamervragen aan toenmalig Minister van Justitie Van der Steur.

Hoewel dus frequent gebruikt, is er vaak het nodige af te dingen op de toepasselijkheid van (een beding uit) de algemene voorwaarden. Voor de gebruiker kunnen de algemene voorwaarden een comfortabel vangnet lijken, voor de wederpartij kan er veel op af dingen zijn. Als advocaat wilt u natuurlijk dat uw cliënt-gebruiker optimaal beschermd wordt door zijn algemene voorwaarden, en andersom: indien uw cliënt geconfronteerd wordt met een set ‘van toepassing zijnde’ algemene voorwaarden die zijn positie geen goed doen, wilt u het instrumentarium kennen om eventuele gebondenheid teniet te doen. Deze cursus biedt u hiervoor handvatten. Daarbij staan centraal algemene voorwaarden in de business-to-business-relatie, kortweg ook wel b2b. Ook wordt meer in het bijzonder ingegaan op algemene voorwaarden in de business-to-consumer-relatie (b2c).

Deze juridische nascholing bestaat uit twee blokken:

  • Blok A Algemene voorwaarden en binding
  • Blok B Algemene en bijzondere vernietigingsgronden, plus reflexwerking

In Blok A worden allereerst de wettelijke kenmerken van algemene voorwaarden besproken. Daarna worden drie in de praktijk vaak voorkomende bindingsvraagstukken behandeld.In blok B worden algemene vernietigingsgronden en bijzondere vernietigingsgronden uitgediept. Blok B eindigt met het voor de praktijk belangrijke leerstuk van de reflexwerking.

Leerdoelen

Na het volgen van deze juridische nascholing:

  • weet u of er sprake is van algemene voorwaarden of juist niet;
  • bent u in staat binding aan algemene voorwaarden te optimaliseren;
  • kent u valkuilen die in de weg staan aan gebondenheid van algemene voorwaarden;
  • hebt u handvatten om algemene voorwaarden of een ongewenst beding te vernietigen.

Log nu in om de volledige cursus te bekijken of om te reageren.

Terug naar home
3