Geaccrediteerde nascholing
Menu

Burgerlijke stand 3 punten

personen- en familierecht verdieping

NB. Een update van deze cursus verschijnt in mei 2019

Deze cursus gaat over de burgerlijke stand en de Basisregistratie Personen, en over de verhouding tussen deze administraties. Van oudsher hebben advocaten te maken met de registers van de burgerlijke stand. Voor diverse procedures in het familierecht, bijvoorbeeld voor procedures rondom vaderschap, zijn afschriften van akten van de burgerlijke stand nodig. Een echtscheiding komt tot stand door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand. Maar wat te doen als er een fout in een akte van de burgerlijke stand staat? Als uw cliënt meent dat een vader niet als zodanig in de akte had mogen worden vermeld, of dat een kind andere namen had moeten hebben? Maakt het verschil of de afstamming niet in de akte verkeerd vermeld staat, maar in de Basisregistratie Personen? Is een gerechtelijke procedure altijd nodig om gegevens te verbeteren? Wanneer kan de ambtenaar zelf aan uw verzoek voldoen?

De Basisregistratie Personen (BRP), de opvolger van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA), is de Nederlandse basisadministratie van persoonsgegevens. Welke gegevens worden daarin geregistreerd? Hoe kunnen gegevens in de BRP gewijzigd worden? Onder welke voorwaarden? Welke bewijskracht hebben deze gegevens? Is de ambtenaar van de burgerlijke stand ook bevoegd om de BRP bij te houden? In deze cursus beogen we om op al deze vragen, en nog meer, een antwoord te geven.

Voor de verschillende gegevens in de basisadministratie gelden uiteenlopende regels. Deze worden besproken in Blok B. Daarna worden nog enkele onderwerpen beschreven die relatief vaak aanleiding geven tot procedures.

Deze juridische nascholing bestaat uit:

  • Blok A Burgerlijke stand
  • Blok B De basisregistratie Personen (BRP) en Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)
  • Blok C Wijziging van de geboortedatum en van de identiteit

Leerdoelen

Na afloop van deze juridische nascholing:

  • kent u de verschillen tussen registratie van gegevens in de burgerlijke stand en in de Basisregistratie Personen (BRP);
  • kent u de formele en materiële vereisten voor het doen aanbrengen en wijzigen van gegevens in de bevolkingsadministratie.Los bestellen €189,50

Log nu in om de volledige cursus te bekijken of om te reageren.

Abonneren
3

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje.