Geaccrediteerde nascholing
Menu

De herziene kinderbeschermingsmaatregelen 3 punten

personen- en familierecht verdieping

Het kinderbeschermingsstelsel is gewijzigd, de kinderbeschermingsmaatregelen zijn herzien. Advocaten en juristen die zich bezighouden met het jeugdrecht krijgen onvermijdelijk met deze veranderingen te maken c.q. ervaren reeds deze veranderingen. Deze juridische nascholing belicht uitvoerig de veranderingen die de kinderbeschermingsmaatregelen hebben ondergaan.

Deze juridische nascholing bestaat uit:

  • Blok A Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
  • Blok B Verzoeken in het kader van de OTS (geschillenregeling, schriftelijke aanwijzing, gedeeltelijke gezagsuitoefening door de gecertificeerde instelling, toestemming overplaatsing)
  • Blok C Beëindiging ouderlijk gezag

Leerdoelen

Na afloop van deze nascholing hebt u:

  • kennis van de wijzigingen met betrekking tot de kinderbeschermingsmaatregelen per 1 januari 2015;
  • kennis van de rechtsmogelijkheden van de betrokkenen;
  • inzicht in de praktische gang van zaken rondom beslissingen en verzoeken in het kader van de kinderbeschermingsmaatregelen.

 

Log nu in om de volledige cursus te bekijken of om te reageren.

Abonneren
3