Geaccrediteerde nascholing
Menu

De legitieme 3 punten

personen- en familierecht verdieping

De legitieme is een lastig stuk van het erfrecht, het is voer voor juristen. De wetgever heeft bij de invoering van het nieuwe erfrecht in 2003 gemeend dat er nog steeds plaats is voor de legitieme, zij het dat de van oudsher sterke positie van de legitimaris inhoudelijk flink is gewijzigd.

De nieuwe regeling geeft de legitimaris nog altijd een minimumaanspraak in de nalatenschap van zijn ouder, maar maakt die aanspraak tegelijkertijd ondergeschikt aan de positie van de langstlevende echtgenoot of partner van de erflater. Daarbij is de regeling ingewikkeld omdat ook de schenkingen die de erflater gedurende zijn leven heeft gedaan, zowel aan de legitimaris zelf als aan anderen, bij de berekening van de minimumaanspraak bekeken moeten worden. Dat maakt de berekening van de legitieme vaak tot een tijdrovende legpuzzel.

Is de aanspraak eenmaal vastgesteld, dan moet bekeken worden wie die moet dragen, voor wiens rekening die dient te komen. Ook dat is vaak een ingewikkeld vraagstuk, wanneer het inkorting betreft die niet alleen bij (mede-)erfgenamen wordt gelegd, maar ook bij testamentaire erfgenamen, legatarissen en misschien zelfs wel begiftigden.

Deze cursus probeert orde in die chaos te scheppen en de cursist een handleiding te geven, waarmee hij de problemen rond de legitieme het hoofd kan bieden.

Deze juridische nascholing bestaat uit:

  • Blok A  Berekening van de legitieme
  • Blok B  Tegeldemaking van de legitieme

Leerdoelen

Na afloop van deze juridische nascholing:

  • heeft u een detailoverzicht van de legitieme;
  • kunt u deze ook toepassen in uw praktijk;
  • weet u hoe de legitimaris een tekort kan verhalen en bij wie.

 

Los bestellen €189,50

Log nu in om de volledige cursus te bekijken of om te reageren.

Abonneren
3

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje.