Geaccrediteerde nascholing
Menu

Huwelijkse voorwaarden 3 punten

personen- en familierecht basis

Deze juridische nascholing behandelt de meest voorkomende soorten huwelijkse voorwaarden en de praktische gevolgen daarvan in het geval van echtscheiding. Aan de hand van praktijkvoorbeelden, diverse casus en jurisprudentie worden de meest voorkomende vraagstukken bij huwelijkse voorwaarden in het algemeen en het periodiek verrekenbeding in het bijzonder aan de orde gesteld. U krijgt de nodige handvatten aangereikt om die vraagstukken op te lossen. Deze cursus is zowel voor de advocaat met algemene praktijk die regelmatig echtscheidingen doet, als voor de specialist ter opfrissing van zijn/haar kennis, zeer geschikt.       

De cursus bestaat uit drie blokken:

  • Blok A Huwelijkse voorwaarden algemeen
  • Blok B Periodiek verrekenbeding
  • Blok C Verrekening ondernemingswinsten

In blok A komen de verschillende soorten huwelijkse voorwaarden aan de orde en enkele onderwerpen die tot veel voorkomende discussies bij echtscheiding leiden, zoals de kosten van de huishouding, de peildatum, de uitleg, aantastbaarheid en naleving van de huwelijkse voorwaarden.  

Blok B behandelt het periodiek verrekenbeding. Specifiek wordt ingegaan op de begrippen ‘inkomen’, ‘vermogen’ en ‘winst’ en veel voorkomende problematiek die met de verrekening van voornoemde begrippen samenhangt. Zo wordt verduidelijkt wat de omvang van de verrekenplicht is in geval van investeringen met te verrekenen inkomen in voorhuwelijks vermogen, of wanneer daarmee rente en schulden of de verwerving en/of de verbouwing van een echtelijke woning worden betaald. Voorts wordt de opeisbaarheid van de verrekenvordering en de wettelijke rente over de verrekenvordering behandeld.

Blok C geeft antwoord op de vraag wanneer een verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden ondernemingswinsten bevat en indien dat het geval is, hoe er dan verrekend dient te worden.

Leerdoelen

Na afloop van deze juridische nascholing:

  • kent u de inhoudelijke verschillen tussen de verschillende soorten huwelijkse voorwaarden;
  • weet u welke vorderingen wel en niet ontleend kunnen worden aan de huwelijkse voorwaarden;
  • weet u hoe u in geval van een periodiek verrekenbeding de verrekenvordering moet berekenen;
  • weet u in op welke wijzen en op welke voorwaarden ondernemingsvermogen, dan wel ondernemingswinsten verrekend kunnen worden.

Log nu in om de volledige cursus te bekijken of om te reageren.

Abonneren
3