Geaccrediteerde nascholing
Menu

Internetrecht voor de civiele praktijk 3 punten

ondernemingsrecht verdieping

NB. Deze cursus is momenteel onder constructie. In augustus 2018 verschijnt de update.

Internet en elektronische communicatie zijn niet meer weg te denken uit de maatschappij. Juist nu het gebruik van internettechnologie zo’n grote vlucht heeft genomen, wordt het voor advocaten van steeds groter belang om goed te weten hoe algemene rechtsregels in een internetcontext worden toegepast en welke bijzondere regels gelden voor het elektronisch handelsverkeer.

Deze juridische nascholing belicht de volgende onderwerpen:

  • Blok A E-commerce
  • Blok B Aansprakelijkheid

Blok A gaat in op de belangrijkste regels die gelden voor het online aanbieden van producten of diensten. Tevens wordt in blok A ingegaan op de wettelijke regels voor het rechtsgeldig aangaan van overeenkomsten via het internet en het gebruik van elektronische overeenkomsten en handtekeningen. Blok B gaat in op aansprakelijkheid voor gedragingen op het internet en de juridische middelen om daartegen op te treden.

Leerdoelen

Na afloop van deze juridische nascholing:

  • kunt u bepalen welke e-commerce-verplichtingen alleen voor consumenten gelden en welke ook in ‘business to business’-relaties;
  • weet u aan welke informatieplichten een online aanbieder moet voldoen en wat de gevolgen zijn indien daar niet aan wordt voldaan;
  • weet u wat ervoor nodig is om met louter elektronische middelen rechtsgeldig rechtshandelingen aan te gaan;
  • kunt u bepalen in hoeverre een aanbieder van een hosting dienst, forum of web-portaal wordt beschermd tegen claims van derden;
  • bent u bekend met het fenomeen ‘notice and takedown’ en de juridische relevantie daarvan voor aanbieders van internetdiensten en benadeelde partijen.

 

Log nu in om de volledige cursus te bekijken of om te reageren.

Terug naar home
3