Geaccrediteerde nascholing
Menu

Legal English in contracten 3 punten

Anglo-Amerikaanse juridische termen naar Nederlands recht

ondernemingsrecht basis

‘Legal English in contracten, gebruik en misbruik Anglo-Amerikaanse juridische termen in Engelstalige contracten’ is een praktische handleiding voor het interpreteren van Anglo-Amerikaans juridisch vocabulaire dat onbedoeld is ‘geïmporteerd’ in Engelstalige contracten waarop Nederlands recht van toepassing is. In de Nederlandse rechtspraktijk worden veel contracten direct in het Engels opgesteld – vaak met behulp van voorhanden zijnde Anglo-Amerikaanse contracten. Zo is er de afgelopen vijftien jaar heel wat Anglo-Amerikaanse juridische terminologie in contracten terecht gekomen waarop Nederlands recht van toepassing is zonder dat de opsteller van het contract zich ervan bewust was dat er eigenlijk wat anders staat dan hij bedoelde.  Anglo-Amerikaanse juridische termen hebben niet altijd dezelfde betekenis als wat gezien wordt als de corresponderende Nederlandse termen. Ook heeft een Anglo-Amerikaans juridisch concept vaak een andere reikwijdte dan het Nederlandse juridische concept dat de opsteller van het contract eigenlijk voor ogen had. Dit kan uiteindelijk tot misverstanden leiden of ongewenste gevolgen hebben.

Deze juridische nascholing bestaat uit:

  • Blok A Terminologie in Anglo-Amerikaanse contracten I:  Anglo-Amerikaanse terminologie in de precontractuele fase en voor de totstandkoming van een overeenkomst
  • Blok B Terminologie in Anglo-Amerikaanse contracten II:  Anglo-Amerikaanse terminologie in contracten en voor de beëindiging van contracten
  • Blok C Nederlandse juridische terminologie in het Engels: Waar moet de opsteller van een contract in het Engels waarop Nederlands recht van toepassing is op letten.

In blok A en B wordt een aantal Anglo-Amerikaanse juridische termen en concepten besproken aan de hand van voorbeelden uit de contractpraktijk. Termen als ‘misrepresentation’ en rescission’ passeren de revue en ook is er aandacht voor clausules als de ‘entire contract clause’ en de ‘liquidated damages clause’. In blok C wordt, weer aan de hand van praktijkvoorbeelden, besproken hoe terminologievalkuilen het beste te vermijden.

Leerdoelen

Na afloop van deze juridische nascholing:

  • weet u wat de betekenis is van bepaalde terminologie in Engelstalige contracten naar Anglo-Amerikaans recht;
  • weet u waarom het verwarrend of zelfs misleidend is bepaalde Anglo-Amerikaanse terminologie in Engelstalige contracten naar Nederlands recht te gebruiken;
  • heeft u meer inzicht in de te gebruiken terminologie wanneer u een contract in het Engels opstelt.

 

Los bestellen €189,50

Log nu in om de volledige cursus te bekijken of om te reageren.

Abonneren
3

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje.