Geaccrediteerde nascholing
Menu

Werken in de WIA 3 punten

sociaal zekerheidsrecht verdieping

Deze cursus is momenteel onder constructie. Een update verschijnt circa begin september 2018

De WIA is inmiddels een aantal jaren van kracht. De knelpuntenbevinden zich op het snijvlak van de sociale zekerheid en het arbeidsrecht. Voor een goede uitvoering van de arbeidsrechtpraktijk is kennisvan de bepalingen in de WIA daarom van groot belang. In deze juridische nascholing wordt met name stilgestaan bij mensen die een WGA-uitkering ontvangen en daarnaast werkzaamheden verrichten.

Bekijk hieronder de introductie op deze nascholing door auteur mr. Kerstin Hopman

 

Deze juridische nascholing bestaat uit:

  • Blok A Samenloop uitkering en inkomsten, inkomensregelingen
  • Blok B WIA en re-integratieverplichtingen voor de uitkeringsgerechtigde

Aan de orde komen vragen zoals: Wat gebeurt er als iemand opnieuw uitvalt als gevolg van ziekte? Wordt dan de WGA-uitkering hoger? Hoe werkt de kortingssystematiek als inkomsten worden genoten? Wat te doen als werkgever en werknemer in die situatie op initiatief van werkgever beëindiging van de dienstbetrekking nastreven? Welke sanctiemogelijkheden kent de WGA dan en heeft dit nog gevolgen voor bijvoorbeeld de inkomenseis? En wat is de inkomenseis ook alweer?
Tot slot wordt aandacht besteed aan de re-integratieverplichtingen van een uitkeringsgerechtigde voorafgaand aan en tijdens het genieten van een WIA-uitkering.

Leerdoelen

Na afloop van deze juridische nascholing:

  • weet u welke bepalingen in de WIA van belang zijn indien iemand tijdens het ontvangen van een WGA-uitkering werkt;
  • weet u op welke wijze inkomsten worden verrekend;
  • kunt u zowel werkgever als werknemer adviseren in het kader van beëindiging van de dienstbetrekking, zowel in de situatie waarin sprake is van ziekte voor de hervatte arbeid als in de situatie waarin dat niet zo is;
  • weet u wat de gevolgen van beëindiging van de dienstbetrekking zijn voor de inkomenseis;
  • weet u in welke gevallen het nalaten van het verrichten van passende arbeid een sanctie oplevert.

 

Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Log nu in om de volledige cursus te bekijken of om te reageren.

Abonneren
3

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje.