Geaccrediteerde nascholing
Menu

Erfrecht 3 punten

personen- en familierecht basis

Erfrecht is een opkomend conflictgebied. Naarmate de bereidheid van mensen om conflicten aan te gaan toeneemt en het emotionele en/of financiële belang van het conflict groter is, neemt de kans op juridisering van het conflict toe.
Dat maakt het erfrecht, op het snijvlak van emotionele en financiële belangen, bij uitstek een conflictgebied.
Het belang van kennis op dit terrein kan dan ook niet worden overschat.

Deze juridische nascholing belicht een aantal belangrijke aspecten van het erfrecht:

  • Blok A Erfrecht bij versterf, wettelijke verdeling en wilsrechten
  • Blok B Testamentair erfrecht, vereffening en afwikkeling

De belangrijke leerstukken van de legitieme en de andere wettelijke rechten, de fiscale aspecten en de Successiewet alsmede de internationaal privaatrechtelijke aspecten vallen buiten de reikwijdte van deze cursus. De legitieme wordt behandeld in een aparte juridische nascholing van JurisDidact.

Leerdoelen

Na afloop van deze juridische nascholing:

  • hebt u inzicht in wetgeving en jurisprudentie inzake versterferfrecht, testamentair erfrecht en de afwikkeling van nalatenschappen;
  • hebt u inzicht in de wetgeving en jurisprudentie betreffende de vereffening van nalatenschappen, zowel na beneficiaire aanvaarding als na benoeming van een vereffenaar door de rechtbank;
  • bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen betreffende de wettelijke verdeling, de executele en het testamentaire bewind.

 

Los bestellen €189,50

Log nu in om de volledige cursus te bekijken of om te reageren.

Abonneren
3

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje.