Geaccrediteerde nascholing
Menu

Internetrecht voor de civiele praktijk 3 punten

IT-recht verdieping

Internet, elektronische communicatie en andere digitale technieken spelen een essentiële rol in ons dagelijks leven. Met behulp van deze technieken speelt ons leven zich in toenemende mate ‘online’ af, en wordt de waarde van ‘data’ steeds groter. Om die reden is het voor advocaten van groot belang om goed te weten hoe algemene rechtsregels in een internetcontext worden toegepast en welke bijzondere regels gelden voor het elektronisch handelsverkeer en de verwerking van persoonsgegevens.
In deze cursus zal, verdeeld over drie blokken, worden ingegaan op de volgende onderwerpen:

  • Blok A E-commerce
  • Blok B Aansprakelijkheid in de online omgeving
  • Blok C Privacy

In Blok A behandelen de docenten de belangrijkste regels die gelden voor het online aanbieden van producten of diensten. In Blok B gaan zij vervolgens in op aansprakelijkheid voor gedragingen op het internet en de juridische middelen om daartegen op te treden. In Blok C gaan zij in op Europese privacywetgeving, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die met ingang van 25 mei 2018 in werking is getreden.

Leerdoelen

Na het doorlopen van deze juridische nascholing:

  • kunt u bepalen welke e-commerce-verplichtingen alleen voor consumenten gelden en welke ook in ‘business to business’-relaties;
  • weet u aan welke informatieplichten een online aanbieder moet voldoen en wat de gevolgen zijn indien daar niet aan wordt voldaan;
  • weet u wat ervoor nodig is om met elektronische middelen rechtsgeldig rechtshandelingen aan te gaan;
  • kunt u bepalen in hoeverre een aanbieder van een hostingdienst, online forum of website wordt beschermd tegen claims van derden;
  • bent u bekend met het fenomeen ‘notice and takedown’ en de juridische relevantie daarvan voor aanbieders van internetdiensten en benadeelde partijen;
  • bent u bekend met de recente Europese privacywetgeving;
  • kent u de basisbegrippen van het privacyrecht en een aantal belangrijke rechten en plichten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Log nu in om de volledige cursus te bekijken of om te reageren.

Terug naar home
3